Να επισημάνουμε πως το ζήτημα είναι πολύπλοκο για τους πολίτες και θα επιδιώξουμε την απλούστευσή του.