Συνεχίζουμε τον αγώνα μας! Η αφίσα να μπει σε όλα τα Φωτογραφεία και να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για το πρόβλημα.