ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.Φ.Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας αποτελεί ένα σοβαρό ποσοστό της
δραστηριότητας και του τζίρου των συνοικιακών φωτογραφείων και χωρίς αυτήν
δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.