Ανεξάρτητα αν είναι μέλη Σωματείων ή Ενώσεων με αποκλειστικό θέμα:

OI EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ