ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.