Συνάδελφοι επαγγελματίες φωτογράφοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων καλεί όλους τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Επαγγελματιών Φωτογράφων να είναι σε εγρήγορση και όλους τους Επαγγελματίες Φωτογράφους να ενισχύσουν τα τοπικά Σωματεία-Ενωσεις, καθώς οι εποχές απαιτούν τη σύμπραξη των φωτογράφων για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.