Συνάδελφοι,
Τα μέλη της Ένωσης, πέραν των όποιων πλεονεκτημάτων τους δίνει η συμμετοχή τους στην Ε.Κ.Φ.Α., ένουν και υποχρεώσεις. Βασική υποχρέωση όλων μας είναι η έγκυρη τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής. Ακόμη, η άριστη γνώση και μελέτη του καταστατικού, η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, όπως έχουν διατυπωθεί από την Π.Ο.Φ. και η συμμετοχή όλων μας στις Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή στις οποίες είναι μια εκ των υποχρεώσεων των μελών.

Μέλη της Ένωσης που αποδεδειγμένα υπονομεύουν και υποσκάπτουν το δύσκολο, πραγματικά, έργο της Ε.Κ.Φ.Α, θα καλούνται σε ακρόαση και εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, θα κινούνται οι διαδικασίες διαγραφής του.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι, ότι δεν θα παραστεί η ανάγκη να γίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε και θα εργαστούμε από κοινού για την ανόρθωση και την αξιοπρέπεια του φωτογραφικού επαγγέλματος.

Υ.Γ.: Απειλές και τραμπουκισμοί σε μέλη του Δ.Σ. και στην γραμματέα μας δεν θα περάσουν και τέτοιες απεχθείς πράξεις, θα είναι αιτία διαγραφής.

Για το Δ.Σ.

Πρόεδρος Γ. Γραμματέας
Βασίλης Στάμος Νίκος Χατζηβασιλείου