Κατά των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, λαϊκής περιουσίας και επαγγελματικού εξοπλισμού.

Η Ε.Κ.Φ.Α. στον Άρειο Πάγο
Η Ε.Κ.Φ.Α. στον Άρειο Πάγο