Ένα χρόνο μετά τη συμπόρευση της Ε.Κ.Φ.Α. με όλους τους καλλιτέχνες με βασικό ζητούμενο το επίδομα καλλιτεχνών λόγω της πανδημίας (ο στόχος τότε είχε επιτευχθεί) σήμερα συμπορευτήκαμε ξανά με τους καλλιτέχνες από όλους τους χώρους της τέχνης με βασικό αίτημα να αποσυρθεί άμεσα το Π.Δ. 85.

Η τέχνη είναι ζωή και μας αφορά όλους.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας για κάθε διεκδίκηση.