Σήμερα 16/11/22 στις 12:00 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Κ.Φ.Α. κατέθεσε λουλούδια στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, τιμώντας τη μνήμη τηε εξέγερσης, των νεκρών και όσους συμμετείχαν στα γεγονότα εκείνων των ημερών.